Серија S2

Нова линија STOLZ | S2 батерии со минималистички дизајн,рафинирани пропорции, чисти линии, архитектонски изглед.

Filter