Фреза за дрво е електричен алат кој е наменет за за глодање ивици или изработка на жлебови. Фрезата за дрво најчесто се користи во столарство или градежништво. Фрезата може да биде еднорачна или дворачна.

Додадовте продукт во кошничка: