Чекани се рачен алат наменет за забивање и кршење, можат да се користат за голем број на активности во домаќинството или на градилиште, работилници и други работи.

Додадовте продукт во кошничка: